fredag 18 juli 2008

De enda som byter åsikt är åsnor!

SÅ är det och så kommer det alltid att vara. Jag som Moskvademokrat är jävligt irriterad på de små konservativa liberalister i Folkpartiet som inte vet vad de vill. När en riksdagsledarmot har röstat JA till ett förslag ska inte än mogen politiker ändra åsikt. De är valda av folket och ska inte göra fel val, därför bör de inte ändra sig. Eftersom att det skulle bevisa att de inte är lämpade att styra landet?

Det bevisar bara än en gång att folkpatister är åsnor.
De sex största åsnorna i Svenska riket?
SVAR: JA


6 kommentarer:

Anonym sa...

Åsnor tycker om morötter :3

Bernt von Hasselhauf sa...

haha exakt, och nu vimmsar mesarna ännu en gång..

Anonym sa...

Finns det vtenskapligt bevis att åsnor byter åsikter? Om svaret är "ja", då vill jag ha en grundlig och utförlig beskrivning på detta.

Till sist, om jag får ta mig frihetetn att uttrycka mig skriftligt, så skulle jag vilja yttra dessa ord och desss betydelse skriftligt...PWN3D!

Stefan Ståhl sa...

Det var då själva fan vad Werner är dålig på att uppdaterna bloggen! Som partiledare fick han ta sig an uppgiften att skriva vår blogg.

Först skrev han ett par inlägg på tyska, som han med hot om våld, tvingades ta bort. Torkel offrade till och med sin pension för att få bort de tyska inläggen.

Anonym sa...

Men du? Om dessa "åsnor" nu tagit beslutet att ändra åsikt i en politisk fråga. Är det inte positivt om de kommer till insikt? Att de inser att, jag röstade fel, men visar att jag har blivit mera insatt i frågan. Om du nu vill ha förändring till det bättre så måste ju de som har konstiga åsikter få ändra sig, de måste ju få erkänna sina fel och brister. Det finns inga perfekta människor, det finns heller inget rätt eller fel. Att påstå att politiker ska vara "supermänniskor" som alltid väljer rätt är ju otroligt feltänkt! Nu hoppas jag att du också kommer till insikt, du hade fel den här gången.
Sörru.
//
Agnes

Anonym sa...

mycket intiresno, tack

Vårt Partiprogram

1. Det finns bara ett enda tillåtet parti, Moskvademokraterna. Oppositionspartierna förföljs och de medlemmar som är kända av myndigheterna kastas i koncentrationsläger.

2. Valsystemet är helt ointressant eftersom det bara finns ett tillåtet parti och bara en kandidat till varje post som ledamot i Folkkongressen. Folkkongressen brukar sammanträda några få dagar om året för att med blixtens hastighet godkänna de åtgärder som regeringen redan vidtagit eller i bästa fall godkänna de åtgärder som regeringen föreslagit. Det har inte vid något tillfälle hänt att invändningar framförts mot regeringens politik i Folkkongressen.

Dock är även regeringens åtgärder egentligen ointressanta, eftersom också regeringen saknar makt. Den verkliga makten finns hos Moskvademokraterna och regeringen verkställer bara order från partiet.

3. Som framgått ovan är all makt koncentrerad till Moskvademokraterna och de formella institutionerna är helt maktlösa.

Några av våra ståndpunkter:

- Införsel av stenhård diktatur

- Skåne skall avlägsnas från nationen Sverige

- Ersätta kungen med sultan

- Nya motiv på de svenska mynten

- Alla problem löses med våld

- Fungerar inte våld så ökar tilldelningen

- Självmordsbombare i värnplikten

- Danska som officiellt språk

- Avskaffning av religion

- Dödsstraff för utövare av någon form av religion.

- Koncentrationsläger för oppositionella

- Val varannan vecka (tills vi har blivit valda, då avskaffas valen)

- Ledaren är en auktoritet

Projekt "Skånemuren"

Vad är egentligen Skånemuren? Skånemuren är ett projekt vars syfte är en total avskärmning av Skåne ifrån nationen Sverige. Detta kommer att ske med byggandet av en mur vid Skånka fronten. Tidigare försök att avlägsna Skåne har sorgligt nog misslyckats och detta är den femte prövade metoden som MD satt i verket.

Anmäl dig till självmordsbombarutbildningen i Ståhlingrad!

Är du trött på livet och önskar skada andra? Gå med i Ståhlingrad regementes självmordsbombarpluton!

Skicka ett mail till oss och berätta om ditt intresse, så skickar vi en blankett du kan fylla i och skicka till oss.

Vi behöver dig till självmordsbombarplutonen!

_____________________________________________